concept cars

HUGMYNDABÍLAR


Hugmyndabílar Lexus veita forvitnilega nasasjón af hönnunarstefnu okkar í framtíðinni.

main menu lexus brand

NÝSKÖPUN Í
HÖNNUN

Þessi hluti birtir nokkrar af eftirtektarverðustu hönnunarhugmyndum okkar og sýningum.

hybrid cars

HYBRID
BÍLAR

Lexus er einn helsti framleiðandi lúxus hybrid bíla í heiminum í dag.

lexus service

ÞJÓNUSTA LEXUS


Það er lúxus að eiga Lexus.

Used car hero

NOTAÐIR
LEXUSBÍLAR

Skoðaðu notaða lúxus bíla frá Lexus

SKILMÁLAR LEXUS

REGLUR VEFSVÆÐISINS

Með því að fara inn á og nota Lexus-svæðið, samþykkir þú þessar reglur án takmarkana eða fyrirvara. Aðgangur þinn að Lexus-svæðinu er þar af leiðandi háður þessum reglum, jafnt sem öllum viðeigandi lögum.

Höfundarréttur © Toyota Motor Europe ("TME")

INNIHALD

Lexus-svæðið inniheldur upplýsingar varðandi Lexus vörur og kynningardagskrár Lexus. Lexus vörurnar sem lýst er á þessu svæði eru aðeins boðnar til sölu í Evrópu, og kynningardagskrár sem lýst er á þessu svæði eru aðeins fáanlegar í þeim löndum sem vísað er sérstaklega til innan viðkomandi kynningardagskrár.

Allar upplýsingar sem innifaldar eru á þessu svæði eru aðeins til upplýsingar. Ekki skal nota þetta svæði, né treysta á það sem staðgengil fyrir upplýsingar sem fáanlegar eru frá viðurkenndum Lexus smásala eða viðgerðaraðila.

Ætlast er til að upplýsingarnar sem innifaldar eru hér séu eins yfirgripsmiklar og mögulegt er. TME áskilur sér samt sem áður rétt til að gera breytingar hvenær sem er, án fyrirvara, á gerðum, búnaði, tæknilýsingu og fáanleika.

VERÐ Á LEXUS-VÖRUM

Verðupplýsingarnar sem felast á eða eru veittar gegnum þetta Lexus-svæði eru aðeins ætlaðar til upplýsingar og teljast ekki boð um að selja Lexus-vörur. Verð eru ráðlögð smásöluverð, og raunverð frá viðurkenndum söluaðila Lexus getur verið annað. Kaup á öllum Lexus vörum skulu vera háð skilmálum og skilyrðum einstakra sölusamninga..

ELDSNEYTISNOTKUN OG CO2 LOSUN

Öll gildi fyrir eldsneytiseyðslu og CO2 sem gefin eru upp á þessu vefsvæði eru mæld í stýrðu umhverfi, í samræmi við kröfur tilskipunar 80/1268/EBE, að meðtöldum breytingum, með fjöldaframleiddu ökutæki án aukahluta. Fyrir frekari upplýsingar um, eða ef þú hefur áhuga á að kaupa fjöldaframleitt ökutæki án aukahluta, vinsamlegast hafðu samband við viðurkenndan söluðaila Lexus. Gildi fyrir eldsneytiseyðslu og CO2 þíns ökutækis geta verið önnur en þau sem mæld voru. Aksturshegðun, jafnt sem aðrir þættir (svo sem ástand vega, umferð, ástand ökutækis, uppsettur búnaður, hleðsla, fjöldi farþega...) eiga sinn þátt í að ákvarða eldsneytiseyðslu og CO2 losun bifreiðar.

KÖKU NOTKUN

TME notar kökur til að kanna slóð notenda á Lexus síðunni til að hjálpa TME að halda utan um virkni notenda og til að gera síðuna notendavænni. TME geymir ekki upplýsingar um einstaka notendur og eru því engar upplýsingar um þig sérstaklega geymdar eða notaðar af okkur.Þú getur stillt vafrann þinn til að taka ekki á móti kökum eða látið hann aðvara þig ef kökur eru sendar. Fyrir frekari upplýsingar um hvernig við notum kökur getur þú farið á köku síðuna okkar hérna.

PERSÓNULEG GÖGN/UPPLÝSINGAR NOTANDA

Öll persónuleg gögn sem þú veitir TME gegnum Lexus-svæðið verða einungis notuð af TME til að bæta þá þjónustu sem TME veitir þér. TME vinnur að því að tryggja að örugg söfnun, sending og geymsla persónulegra gagna sé í samræmi við eðli slíkra gagna. TME mun ekki nota persónuleg gögn þín til að bjóða þér upp á nein óumbeðin skilaboð eða upplýsingar, né mun TME heldur deila slíkum gögnum með eða selja þau þriðja aðila án samþykkis þíns.

Þar sem TME er ekki skuldbundið til að vakta og/eða skoða neitt slíkt ílag sem sett er á Lexus-svæðið af notendum og axlar enga ábyrgð eða skuldbindingar neins konar í tengslum við slíkt notandaílag, áskilur TME sér rétt til að athuga af og til slíkt notandaílag og að fjarlægja allt slíkt ílag af svæðinu án réttlætingar.

TILKYNNINGU UM HÖFUNDARRÉTT

Allt efni þessa svæðis er varið með höfundarrétti. Þú mátt aðeins nota upplýsingar, texta, myndir eða teikningar sem felast á þessu svæði fyrir persónulega, óviðskiptalega notkun og mátt ekki endurgera, breyta, dreifa, heimila eða gefa það út, í heild eða að hluta til, í neinum tilgangi án skriflegs samþykkis TME.

VÖRUMERKI

Öll vörumerki, myndmerki og þjónustumerki sem sýnd eru á þessu svæði eru eign Toyota Motor Corporation, Japan, TME eða þriðja aðila. Þér er bannað að nota, niðurhala, afrita eða dreifa því á neinn hátt án skriflegs leyfis Toyota Motor Corporation, TME eða slíks þriðja aðila, eins og tilfellið gæti verið.

HYPERLINKS

Öll vörumerki, myndmerki og þjónustumerki sem sýnd eru á þessu svæði eru eign Toyota Motor Corporation, Japan, TME eða þriðja aðila. Þér er bannað að nota, niðurhala, afrita eða dreifa því á neinn hátt án skriflegs leyfis Toyota Motor Corporation, TME eða slíks þriðja aðila, eins og tilfellið gæti verið.

TEXTATENGLAR

Lexus-svæðið getur innihaldið textatengla til annarra Internetsvæða, sem eru fullkomlega óháð þessu svæði. TME hvorki túlkar né ábyrgist nákvæmni, fullkomleika eða áreiðanleika upplýsinga sem felast í slíkum textatenglum eða öðrum Internetsvæðum, og aðgangur að öllum öðrum Internetsvæðum sem tengjast Lexus-svæðinu er á þína eigin ábyrgð.

ENGIN TÚLKUN EÐA ÁBYRGÐ Á NÁKVÆMNI

Á meðan TME vinnur á eðlilegan hátt að því að tryggja að allar upplýsingar á þessu svæði séu réttar, er ekki hægt að tryggja nákvæmni og TME axlar enga ábyrgð á nákvæmni, fullkomleika eða áreiðanleika neinna upplýsinga sem felast á þessu svæði. Þetta svæði og allar upplýsingar og efni sem felast hér með eru veittar á „eins og er“ grunni án nokkurrar ábyrgðar, hvorki yfirlýstrar né óbeinnar.

TAKMARKANIR Á SKAÐABÓTASKYLDU

TME neitar sérstaklegra allri skaðabótaskyldu vegna beins, óbeins, tilfallandi, afleidds eða sérstaks tjóns sem rís af eða á einhvern hátt tengist aðgangi þínum að eða notkun Lexus-svæðisins, að meðtöldum, en ekki takmörkuðum við missi eða tjón af völdum vírusa sem hafa áhrif á tölvubúnað þinn eða traust þitt á upplýsingum sem fengnar voru gegnum Lexus-svæðið.

Til að þú getir nýtt þér þjónustuna á vefsvæði Lexus sem allra best notum við, og valdir samstarfsaðilar okkar, kökur á vefsvæði okkar. Ef þú heldur áfram án þess að breyta stillingum göngum við út frá því að þú samþykkir að veita viðtöku kökum frá vefsvæði Lexus.

LESA MEIRA